$1800

CHOA CHU KANG AVE 2

1 of
前一页 下一页

房屋内容

  • 房屋ID: 620

  • 已添加: 2018年7月30日

  • 折扣价格: $1800

  • 地区: Singapore

  • 地铁线: MRT红线

  • 地铁站: NS04 Choa Chu Kang 蔡厝港

  • 电话: 9687 6137

  • 浏览量: 147

描述: 请联系的时候,说是在65租房上看到的

LOOKING FOR TENANTS
CHOA CHU KANG AVE 2
4 ROOM HDB FLAT FOR RENT
ASKING $1800
CONTACT 9687 6137

标签 :

已经联系屋主出价的人数

联系人数 : 0  安排看房次数。速抢

我要出价看房

注册后可出价,联系看房 *

租金(或房价)

$1800

classiera loader